Pokličite nas: 031 672 606 | Pišite nam:
Čiščenje in sterilizacija slanice

Čiščenje in dezinfekcija slanice

Skeptiki radi vprašajo, kako je z zagotavljanjem čiste slanice (raztopine)?

Pri pripravi raztopine zasledujemo in presegamo sanitetne direktive, ki so predpisane in standardizirane. Raztopina cirkulira v krožnem sistemu v katerega so vključeni posebni mehanski filtri ter kemična in UV dezinfekcija. Mehanski filtri poskrbijo za odstranitev vseh trdih delcev, ki se med lebdenjem lahko sprostijo v raztopino. Napredi filtrirni sistem izloči vse težke kovine in toksine iz raztopine. Kljub visoki koncentraciji soli v raztopini, ki ni ugodna za razvoj škodljivih organizmov ima sistem vgrajeno UV dezinfekcijo, ki zagotovi popolno dezinfekcijo raztopine po vsakem uporabniku. Zaradi sanitarnih pogojev pa moramo preventivno vodo obdelati tudi z vodikovim peroksidom (H2O2), ki deluje kot oksidant in napram kloru nima nezaželenih stranskih učinkov kot so vonj in alergijske reakcije. Zaradi temeljite in učinkovite obdelave raztopine NI MOGOČ PRENOS BOLEZNI IZ LEBDILCA NA LEBDILCA.